Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Studzienice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Informacja

I N F O R M A C J A

 

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZWROTU PODATKU

AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ.

 

Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2247), uległy zmianie przepisy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy, art. 4 ust. 2, limit ustala się jako sumę:

 

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

 

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.”

 

LIMIT ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO W 2019 R. WYNOSI:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych,  oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 

WNIOSEK DO WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA, W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA POŁOŻENIA GRUNTÓW ROLNYCH SKŁADAMY W TERMINIE:

1) od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

2) od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

 

DO WNIOSKU O ZWROT PODATKU DOŁĄCZA SIĘ:

 

1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

- faktury za okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., (wniosek od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.),

- faktury za okres od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.( wniosek od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r).

 

2) dokument wydany (na wniosek producenta rolnego) przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz.1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.”,

 

3) oświadczenia.

 

 

PIENIĄDZE WYPŁACANE BĘDĄ W TERMINACH:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do pobrania jest wniosek pod nazwą:

Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : link poniżej

https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html  - DO POBRANIA

 

Druki do pobrania w urzędzie, pokój nr 5, Księgowość podatkowa lub na stronie BIP UG Studzienice

 

DRUKI DO POBRANIA:

1.Wzór wniosku - akcyza

2.Akcyza oświadczenie

3.Zestawienie faktur akcyza

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Połczynska 11-01-2019 07:21:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Cecot 11-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Emilia Połczynska 23-01-2019 09:19:59