Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Studzienice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów nieleśnych o łącznej powierzchni 2,16 ha w Kłącznie (dz. 140/1 i 140/2) 2024-04-12 11:33:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postanowienia zawieszającego postępowanie pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działkach nr 11/1, 12, 12/1, 13, 17/1, 18/1, 73, 77, 78, 80, 82, 83/1, 88/1, obręb Łąkie, gmina Studzienice" 2024-04-11 09:21:46
dokument Ogłoszenie dotyczące otwartego naboru partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.05 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne, którego realizatorem Gmina Studzienice. 2024-04-03 13:46:48
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiału przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 11 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną w Kłącznie - dz. nr 140/3 Kłączno, gmina Studzienice" 2024-03-25 10:39:28
dokument Informacja w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 11 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną w Kłącznie: dz. nr 140/3 Kłączno, gmina Studzienice" 2024-03-06 11:25:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działkach nr 11/1, 12, 12/1, 13, 17/1, 18/1, 73, 77, 78, 80, 82, 83/1, 88/1, obręb Łąkie, gmina Studzienice". 2024-01-26 08:34:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Studzienice z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Studzienice w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminie Studzienice na rok 2024 2024-01-10 08:29:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 54, obręb Sominy, gmina Studzienice" 2024-01-08 10:27:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "kontynuacji wydobycia piasków kwarcowych ze złoża "STUDZIENICE" i ich przesiewaniu na działkach nr 206/3, 206/4, 206/5 (obręb Studzienice) i 205/8 (obręb Osława-Dąbrowa)" 2023-12-21 13:14:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą na działce nr 45/1, obręb Przewóz, gmina Studzienice" 2023-11-29 13:42:11
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiału przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "kontynuacji wydobycia piasków kwarcowych ze złoża "STUDZIENICE" i ich przesiewaniu na działkach nr 206/3, 206/4, 206/5 (obręb Studzienice) i 205/8 (obręb Osława-Dąbrowa)" 2023-11-17 08:33:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 11 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną w Kłącznie - dz. nr 140/3 Kłączno, gmina Studzienice" 2023-11-13 09:50:04
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 195 (obręb 0012) Ugoszcz, gmina Studzienice" 2023-09-15 13:31:23
dokument Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 195 (obręb 0012) Ugoszcz, gmina Studzienice" 2023-06-19 14:03:19
dokument Obwieszczenie o wydainu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ugoszcz, gmina Studzienice" 2023-06-14 08:49:07
dokument Ogłoszenie II nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z lasu komunalnego - działka 12/15 Osława-Dąbrowa 2023-06-02 14:36:29
dokument Wójt Gminy Studzienice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości na ziemi Ugoskiej w Ugoszczy 2023-05-24 14:38:44
dokument Wójt Gminy Studzienice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski " w Półcznie 2023-05-24 14:36:34
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ugoszcz, gmina Studzienice" 2023-05-19 09:03:38
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą na działce nr 45/1, obręb Przewóz, gmina Studzienice" 2023-05-12 11:23:52
dokument Ogłoszenie I przetargu ofertowego na sprzedaż drewna pozyskanego z lasu komunalnego - działka 12/15 Osława-Dąbrowa 2023-04-27 14:05:33
dokument Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Studzienice z dnia 6 marca 2023 r. RI.6220.3.2022.KW w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Osława-Dąbrowa, gmina Studzienice z wykorzystaniem odpadów" 2023-04-18 10:59:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobycia piasków kwarcowych ze złoża "STUDZIENICE" i ich przesiewaniu na działkach nr 206/3, 206/4, 206/5 (obręb Studzienice) i 205/8 (obręb Osława-Dąbrowa) 2023-04-18 09:16:38
dokument Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Studzienice z dnia 3 marca 2023 r. RI.6220.4.2021.KW w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii technologicznej do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na działce nr 126, obręb Sominy. 2023-04-12 11:28:14
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ugoszcz, gmina Studzienice" 2023-03-30 14:07:42
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Studzienice o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 195 (obręb 0012) Ugoszcz, gmina Studzienice? 2023-03-13 12:34:20
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Studzienice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie linii technologicznej do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na działce nr 126, obręb Sominy" 2023-03-06 14:59:16
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.420.39.2022.MŚB.6 2023-02-24 12:36:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Studzienice z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Studzienice w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminie Studzienice na rok 2023 2023-01-13 12:55:49
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023 r. 2023-01-02 15:50:11
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 2022-11-03 08:45:53
dokument Zawiadomienie w spr. "Rewitalizacji linii kolejowej nr 211 odcinek Lipusz-Kościerzyna i linii kolejowej nr 212 odcinek Lipusz-Bytów" 2022-02-14 15:03:40
dokument Obwieszczenie RDOŚ o ponownym przystąpieniu do zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 2022-02-14 08:46:40
katalog Obwieszczenie o sprzedaży samochodu marki Volkswagen Transporter T5 Caravelle1.9 TDI w trybie publicznego przetargu pisemnego 2022-01-20 11:24:25
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Studzienice 2021-08-19 14:06:44
dokument Informacja o wynikach I przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego. 2020-12-18 15:09:40
dokument I przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego-specjalnego marki MAGIRUS-DEUTZ FM170D11FA 2020-12-02 12:43:37
dokument Komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu Gminy w Studzienicach 2020-10-06 11:57:29
dokument Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Półcznie 2019-05-23 10:14:41
dokument Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy 2019-05-23 10:11:37
dokument Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Ks.Antoniego Peplińskiego w Studzienicach 2019-05-23 10:08:34
katalog I przetarg pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego lekkiego marki VW T4 2019-02-28 08:02:53