Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Studzienice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Struktura organizacyjna

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji

Do zadań referatu należy w szczególności:

 1. Zarządzanie zasobami gruntów komunalnych.
 2. Prowadzenie spraw obrotu, ewidencji gruntów i budynków, rozgraniczenia, podziały i wywłaszczenia nieruchomości oraz przeznaczenia gruntów pod budownictwo.
 3. Budowa, modernizacja i ochrona dróg lokalnych oraz planowanie i finansowanie tych zadań
 4. Wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich oraz zaliczanie drogi do kategorii dróg wojewódzkich, gminnych a także zaliczanie drogi do kategorii dróg zakładowych.
 5. Wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową i na zajmowanie pasa drogowego a także orzekanie o przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia w odniesieniu do dróg lokalnych.
 6. Organizacja i nadzór nad pracownikami interwencyjnymi i publicznymi.
 7. Zadania z zakresu obsługi infrastruktury gminnej, Nadzór nad urządzeniami mechanicznymi oczyszczalni ścieków, przepompowni i hydroforni w gminie.
 8. Wykonywanie prac konserwatorskich i drobnych napraw urządzeń oczyszczalni ścieków, przepompowni i hydroforni.
 9. Budowa, modernizacja i ochrona dróg lokalnych oraz planowanie i finansowanie tych zadań.

 

Referat Finansowy

Do zadań referatu należy w szczególności:

 1. Przygotowanie projektu planu budżetu gminy.
 2. Prowadzenie funduszy celowych i innych funduszy Rady Gminy.
 3. Wykonywanie budżetu gminy, prowadzenie analiz dochodów i wydatków oraz przedkładanie wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej Wójtowi i Radzie Gminy.
 4. Naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie.
 5. Wystawianie faktur VAT za usługi komunalne, windykację należności z tytułu usług komunalnych oraz prowadzenie księgowości analitycznej w tym zakresie.
 6. Kontrola gospodarki finansowej podległych jednostek budżetowych oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych podlegających Radzie Gminy.
 7. Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej, wydawanie zaświadczeń.
 8. Prowadzenie ewidencji składników mienia gminy, udziałów oraz zmian w tym zakresie.

Referat Organizacyjny

Do zadań referatu należy w szczególności:

 1. Obsługa sekretariatu Wójta
 2. Obsług techniczna telefonu, radiotelefonu, fax-u, kserokopiarki.
 3. Udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwego referatu, stanowiska pracy.
 4. Przyjmowanie korespondencji i jej rozdzielanie wg dekretacji oraz wysyłanie korespondencji urzędowej.
 5. Zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe oraz prowadzenie magazynku materiałów biurowych.
 6. Prowadzenie spraw kadrowych.
 7. Kontrola dyscypliny pracy.
 8. Prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniem i awansowaniem pracowników.
 9. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej analizy i informacji dotyczącej pracowników urzędu
 10. Obsługa informatyczna urzędu

Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw stanu cywilnego.
 2. Wydawanie dowodów stwierdzających tożsamość.
 3. Realizacja ustawy o ewidencji ludności.
 4. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania.
 5. Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, prowadzenie kontroli meldunkowych, współpraca w tym zakresie z policją.
 6. Współpraca z Centralnym Bankiem Danych "PESEL".
 7. Prowadzenie spraw wojskowych.

Radca Prawny

Zadania i obowiązki Radcy Prawnego wynikają z ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 zm. w 1989 roku Nr 33, poz. 157 ze zm)

 

1. Regulamin Organizacyjny Urzędu

2. Schemat

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Piechowski 28-06-2018 11:01:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Piechowski 28-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Piechowski 29-12-2020 13:31:06