Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Studzienice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Informacja na temat choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-Cov-2

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 w Azji i krajach Europy południowej informujemy, że  niezbędne informacje dotyczące objawów, jego rozprzestrzeniania się oraz zasad postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem:
https://gis.gov.pl/  oraz Ministra Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.

Poniżej załącza się infografiki dotyczące zagrożenia.

 

(źródło: WHO, Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny)

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem (tj. Chin, Korei Południowej, Włoch , Iranu i Japonii). W przypadku osób przebywających na terenie Niemiec zaleca się zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich. Należy pamiętać, że  osoby powracające  z regionów o wysokim współczynniku zachorowań powinny:

 • unikać miejsc publicznych, zatłoczonych,
 • bezwzględnie unikać bliskiego kontaktu z osobami chorymi,  
 • w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
 • unikać odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc,  w  których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
 • unikać kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
 • ściśle przestrzegać zasad higieny rąk– ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
 • przestrzegać zasad  higieny żywności  – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

Środki wzmożonej ostrożności należy zachować także w miejscach, w których przebywają większe grupy osób,  jak m.in. szkoły, kościoły.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa. Do pozostałych środków zapobiegawczych, które należy stosować zaliczamy:

 • stosowanie zasad ochrony podczas  kaszlu lub kichania (zakrycie ust i   nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów),
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych ludzi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

W przypadku powrotu z   regionu, w    którym występuje koronawirus, osoby wykazujące objawy infekcji  ze strony układu oddechowego,  lub mające  kontakt z   osobami zarażonymi, powinny powiadomić o tym fakcie telefonicznie powiatową stację   sanitarno   – epidemiologiczną dzwoniąc na numer alarmowy: 736 333 550 (infolinia całodobowa) lub na infolinię uruchomioną przez Ministerstwo Zdrowia pod numerem telefonu – 800 190 590.

W takim przypadku  nienależy zgłaszać się osobiście  do przychodni lub  do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Gdy występuje   podejrzenie zarażenia   wirusem, ale   gdy nie występują jeszcze objawy, osoba powinna pozostać w domu oraz unikać kontaktu z innymi ludźmi, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się wirusa.


Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Studzienice z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad pracy Urzędu Gminy w Studzienicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Studzienice w związku z zagrożeniem wywołanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS – CoV – 2

Ogłoszenie Wójta Gminy Studzienice w sprawie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Studzienicach oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Studzienice


Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Studzienice w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Studzienice w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Ogłoszenie Wójta Gminy Studzienice w sprawie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Studzienice


Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Wójt Gminy Studzienice określił szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Studzienice w formie wykazu (Zarządzenie Wójta Gminy Studzienice nr 33/2020 z dnia 05.05.2020 r.).

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Studzienice, w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także osób objętych kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, które nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie, o którym mowa w § 1 obejmuje:

 1. zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, środków czystości oraz środków higienicznych dla osób i rodzin, nieprzekraczających kryteriów dochodowych ustalonych art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.);
 2. pomoc niepieniężną w formie:
 1. zaopatrzenia w żywność;
 2. zaopatrzenia w przepisane przez lekarza leki i inne niezbędne do przetrwania artykuły pierwszej potrzeby;
 3. kontakt telefoniczny z osobami pozostającymi w kwarantannie domowej, w celu ustalenia ich aktualnej sytuacji oraz potrzeb;
 4. udzielenia schronienia osobom bezdomnym;
 5. interwencji kryzysowej;
 6. udzielenia innych form pomocy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o pomocy społecznej.

Udzielenie pomocy wymienionej w wykazie następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do  zarządzenia.

 

Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Studzienice w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy lokalnej społeczności w Gminie Studzienice związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wniosek o udzielenie pomocy wskazanej w wykazie form pomocy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Kampania informacyjna.pdf (PDF, 229.01Kb) 2020-03-04 10:48:22 260 razy
2 Kampania informacyjna koronawirus.pdf (PDF, 503.08Kb) 2020-03-04 10:48:22 253 razy
3 Jak prawidłowo myć ręce.jpg (JPG, 58.41Kb) 2020-02-26 09:14:49 247 razy
4 Zasady postępowania.jpg (JPG, 55.91Kb) 2020-02-26 09:14:49 234 razy
5 Koronawirus WHO.jpg (JPG, 106.86Kb) 2020-02-26 09:14:49 241 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Paszylka 26-02-2020 09:14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Paszylka 26-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Paszylka 06-05-2020 07:34:20