Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Studzienice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

RI.6220.2.2024.DK                                                                    Studzienice, dnia 12 lipca 2024 r.

 

INFORMACJA

w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wójt Gminy Studzienice zgodnie z art. 9, 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zwanym dalej „KPA”, w związku z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie i opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów nieleśnych o łącznej powierzchni 2,16 ha w Kłącznie (dz. 140/1 i 140/2).

zawiadamia, że

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.269.2024.MŚB.2 z dnia 4 czerwca 2024 r. (data wpływu 07.06.2024 r.), w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie opinią znak ZNS.9022.5.24.2024.AK z dnia 26 kwietnia 2024 r. (data wpływu: 06.05.2024 r.), wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  • Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach opinią znak GD.ZZŚ.1.4901.72.2.2024.AK z dnia 4 lipca 2024 r. (data wpływu: 10.07.2024 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

Postanowienie i opinie zostały wydane na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 oraz ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej „ustawą OOŚ”.

Zgodnie z art. 10 KPA, wszystkie strony tego postępowania mogą brać czynny udział w każdym stadium tego postępowania. Ponadto wypełniając dyspozycję organów opiniujących, informuję o możliwości zapoznania się z ww. postanowieniem oraz opiniami w siedzibie Urzędu Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77 – 143 Studzienice, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:00-15:00) w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji.

Ponadto uprzejmie informuję, że nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. W związku z czym, z uwagi na konieczność zapewnienia czynnego udziału stron w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wyznacza się przewidywany termin załatwienia sprawy na 12 sierpnia 2024 r.

 

W przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 KPA, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia. W związku z czym, strony postępowania zawiadamia się o opiniach poprzez opublikowanie niniejszej informacji:

  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Studzienice www.bip.studzienice.pl
  • wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Studzienice
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłączno, gdzie przedsięwzięcie jest planowane.

Na podstawie art. 21 ustawy OOŚ, zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (www.ekoportal.gov.pl), pod numerem 10/2024 zamieszczone zostały dane o ww. postanowieniu i opiniach.

 

Upubliczniono w dniu: 12.07.2024 r.

Wójt Gminy Studzienice

mgr inż. Bogdan Ryś

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 2024-07-04 DZZ WP Opinia.pdf (PDF, 939.20Kb) 2024-07-12 12:32:37 8 razy
2 2024-04-26 PPIS Opinia.pdf (PDF, 569.05Kb) 2024-06-10 08:48:33 44 razy
3 2024-06-04 RDOŚ postanowienie.pdf (PDF, 3.46Mb) 2024-06-10 08:48:33 15 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Kruca 10-06-2024 08:48:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Kruca 26-04-2024
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Kruca 12-07-2024 12:32:37