Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Studzienice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenia

Zarządzenie nr 1 z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych gminy Studzienice na 2024 rok


Zarządzenie nr 2 z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok


Zarządzenie nr 3 z dnia 8 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania komisji celem zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Studzienice


Zarządzenie nr 4 z dnia 8 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Studzienice w 2024 roku


Zarządzenie nr 5


Zarządzenie nr 6 z dnia 11 stycznia 2024 r.

w sprawie udostępnienia pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu pn. "Szkoły na medal w Gminie Studzienice" w ramach Działania 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Plus (EFS+), Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)  


Zarządzenie nr 7 z dnia 11 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania komisji mającej na celu wybór wniosku do aplikowania w Programie Aktywne Sołectwo na rok 2024


Zarządzenie nr 8 z dnia 12 stycznia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół podstawowych Gminy Studzienice w kontekście realizowania w nich wysokiej jakości edukacji, w tym ukierunkowanej ma rozwój kompetencji kluczowych


Zarządzenie nr 9 z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2024


Zarządzenie nr 10 z dnia 22 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Studzienice


Zarządzenie nr 11

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok


Zarządzenie nr 12


Zarządzenie nr 13 z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Studzienice.


Zarządzenie nr 14 z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Rabacinie i Ugoszczy


Zarządzenie nr 15

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok


Zarządzenie nr 16

w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO


Zarządzenie nr 17

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP


Zarządzenie nr 18


Zarządzenie nr 19 z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe, których właścicielem jest Gmina Studzienice


Zarządzenie nr 20 z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych których właścicielem jest Gmina Studzienice


Zarządzenie nr 21 z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach socjalnych, których właścicielem jest Gmina Studzienice


Zarządzenie nr 22 z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie ustalenia opłat za ogrzewanie lokali i pomieszczeń w budynkach komunalnych, których właścicielem jest Gmina Studzienice


Zarządzenie nr 23 z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok


Zarządzenie nr 24 z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok


Zarządzenie nr 25

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Sominy, Skwierawy i Studzienice


Zarządzenie nr 26 z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Kłączno


Zarządzenie nr 27

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok, instytucji kultury - Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 28

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2024 rok


Zarządzenie nr 29

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok


Zarządzenie nr 30

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej


Zarządzenie nr 31

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Rabacino, która stanowi własność Gminy Studzienice, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Warunków Przetargu


Zarządzenie nr 32

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Ugoszcz, które stanowią własność Gminy Studzienice, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Warunków Przetargu


Zarządzenie nr 33

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok


Zarządzenie nr 34

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 35

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 67, obręb Kłączno, która stanowi własność Gminy Studzienice, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Warunków Przetargu


Zarządzenie nr 36

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy


Zarządzenie nr 37

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach 


 Zarządzenie nr 38

w sprawie użyczenia radnym Rady Gminy Studzienice tabletów do użytku służbowego


Zarządzenie nr 39

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Studzienice z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Studzienicach 


Zarządzenie nr 40

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

Załącznik nr 1 


Zarządzenie nr 41


Zarządzenie nr 42

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach 


Zarządzenie nr 43

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy


Zarządzenie nr 44

w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich


Zarządzenie nr 45 z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2021 Wójta Gminy Studzienice z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Ugoszcz, które stanowią własność Gminy Studzienice, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Warunków Przetargu


Zarządzenie nr 46


Zarządzenie nr 47


Zarządzenie nr 48


Zarządzenie nr 49


Zarządzenie nr 50 z dnia 3 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO


Zarządzenie nr 51 z dnia 3 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP


Zarządzenie nr 52 z dnia 4 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania komisji celem zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Studzienice


Zarządzenie nr 53 z dnia 5 czerwca 2024 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Studzienice w 2024 roku


Zarządzenie nr 54


Zarządzenie nr 55

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach


Zarządzenie nr 56

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy 


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


Zarządzenie nr 67 z dnia 11 lipca 2024 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowościach Kłączno, Skwierawy, Osława-Dąbrowa, Przewóz, i Studzienice


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Jażdżewski 03-01-2024 07:59:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Piechowski 03-01-2024
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Kruca 12-07-2024 07:19:52