Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór wniosków do Edycji 2018 Edyta Smantek 2018-06-19 14:54:15 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Studzienice Edyta Smantek 2018-06-19 14:51:20 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Edyta Smantek 2018-06-19 14:50:28 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Edyta Smantek 2018-06-19 14:49:44 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Edyta Smantek 2018-06-19 14:47:49 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty Edyta Smantek 2018-06-19 14:47:13 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Edyta Smantek 2018-06-19 14:46:38 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Edyta Smantek 2018-06-19 14:45:50 dodanie dokumentu
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami obowiązujące na terenie gminy Studzienice Edyta Smantek 2018-06-19 14:28:41 usunięcie dokument
Regulamin funkcjonowania PSZOK Edyta Smantek 2018-06-19 14:28:15 dodanie dokumentu
Informacja o działalności PSZOK Edyta Smantek 2018-06-19 14:27:35 dodanie dokumentu
DO-4 Nieruchomości letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Edyta Smantek 2018-06-19 14:22:14 dodanie dokumentu
DO-3 Nieruchomości mieszane Edyta Smantek 2018-06-19 14:21:28 dodanie dokumentu
DO-2 Nieruchomości niezamieszkałe Edyta Smantek 2018-06-19 14:20:48 dodanie dokumentu
DO-1 Nieruchomości zamieszkałe Edyta Smantek 2018-06-19 14:20:09 dodanie dokumentu
Harmonogram zbiórki - wiosna 2018 Edyta Smantek 2018-06-19 14:17:38 dodanie dokumentu
Nieruchomości letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Edyta Smantek 2018-06-19 14:15:23 dodanie dokumentu
Nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe i mieszane Edyta Smantek 2018-06-19 14:11:04 edycja dokumentu
Nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe i mieszane Edyta Smantek 2018-06-19 14:10:45 dodanie dokumentu
2018 Edyta Smantek 2018-06-19 14:05:12 usunięcie dokument
Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie gminy Studzienice Edyta Smantek 2018-06-19 14:05:04 usunięcie dokument
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami obowiązujące na terenie gminy Studzienice Edyta Smantek 2018-06-19 13:44:10 dodanie dokumentu
Harmonogramy wywozu odpadów Edyta Smantek 2018-06-19 13:24:59 dodanie dokumentu
Harmonogramy wywozu odpadów Edyta Smantek 2018-06-19 13:20:15 dodanie dokumentu
Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie gminy Studzienice Edyta Smantek 2018-06-19 13:13:35 edycja dokumentu
Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie gminy Studzienice Edyta Smantek 2018-06-19 13:13:00 dodanie dokumentu
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Studzienice - Etap III, obiekty Szkoły Podstawowej w Studzienicach Weronika Paszylka 2018-06-19 13:11:21 dodanie dokumentu
Przebudowa chodnika w miejscowości Ugoszcz Marta Maślanka-Kin 2018-06-19 12:51:30 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studzienice, ul. Prosta Marta Maślanka-Kin 2018-06-19 12:32:57 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studzienice, ul. Prosta Marta Maślanka-Kin 2018-06-19 12:21:11 usunięcie dokument
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych w ramach projektu Weronika Paszylka 2018-06-15 13:38:03 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Ryszard Piechowski 2018-06-15 08:33:18 edycja dokumentu
Przyjmowanie skarg i wniosków Ryszard Piechowski 2018-06-15 08:26:50 edycja dokumentu
Z A W I A D O M I E N I A Ryszard Piechowski 2018-06-15 08:24:20 edycja dokumentu
Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Studzienice Weronika Paszylka 2018-06-14 14:41:17 dodanie dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Rabacinio i Przewóz Dagmara Kruca 2018-06-14 11:37:02 edycja dokumentu
Oświadczwenia majątkowe Radnych Rady Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-06-13 13:05:05 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Dagmara Kruca 2018-06-13 11:26:16 usunięcie dokument
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Dagmara Kruca 2018-06-13 11:25:21 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Czarna Dąbrowa Dagmara Kruca 2018-06-13 11:24:17 edycja dokumentu