Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Studzienice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.