Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Studzienice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenia 2020

Zarządzenie nr 1 z dnia 3 stycznia 2020r

Powołanie Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 2 z dnia 3 stycznia 2020 r.

Zatwierdzenie planu finansowego zadań zleconych gminy Studzienice na 2020 rok


Zarządzenie nr 3 z dnia 08 stycznia 2020 r.

W sprawie powołania komisji celem zaopiniowania ofert na realizacje zadań publicznych w Gminie Studzienice

Zarządzenie nr 4 z dnia 8 stycznia 2020 r.

Ustalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r.


Zarządzenie nr 5 z dnia 10 stycznia 2020 r.

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Studzienice w 2020 roku.


Zarządzenie nr 6 z dnia 10 stycznia 2020r.

Ustalenie kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi w 2019 r na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 7 z dnia 21 stycznia 2020 r.

Dokonanie zmian w budżecie gminy Studzienice na 2020r.


Zarządzenie nr 8 z dnia 22 stycznia 2020 roku

zmian w WPF na lata 2020 - 2033r.


Zarządzenie nr 9 z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla pierwszego stopnia alarmowego ALFA oraz pierwszego stopnia alarmowego ALFA-CRP na terenie gminy Studzienice przez jednostki organizacyjne Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 10 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Ustalenie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych - publicznych szkół podstawowych w gminie Studzienice


Zarządzenie nr 11 z dnia 7 lutego 2020r

Powołanie Komisji Przetargowej  - Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 12 z dnia 10 lutego 2020r.

Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Studzienice w 2020r.


Zarządzenie nr 13 z dnia 24 lutego 2020 r.

Wyznaczenie koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.


Zarządzenie nr 14 z dnia 27 lutego 2020 r.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Ośrodku Zdrowia w Studzienicach przy ul. Brzozowej 8, stanowiącej własnośc Gminy Studzienice, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia warunków przetargu


Zarządzenie nr 15 z 28 lutego 2020r.

Powołanie komisji przetargowej


Zarządzenie nr 16 z dnia 2 marca 2020 r.

Powołanie komisji przetargowej


Zarządzenie nr 17 z dnia 6 marca 2020r.

Ustalenie wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe, których właścicielem jest gmina Studzienice


Zarządzenie nr 18 z dnia 6 marca 2020 r.

Ustalenie stawek czynszu  za 1 m kw. powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest gmina Studzienice


Zarządzenie nr 19 z dnia 6 marca 2020 r.

Ustalenie opłat za ogrzewanie lokali i pomieszczeń w budynkach komunalnych, których właścicielem jest gmina Studzienice.


Zarządzenie nr 20 z dnia 6 marca 2020 r.

Ustalenie stawek czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej w lokalach socjalnych, których właścicielem jest gmina Studzienice


Zarządzenie nr 21 z dnia 9 marca 2020 r.

Lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów z obszaru gmin miejsko - wiejskiej Bytów i Miastko, oraz gmin wiejskich; Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie z powiatu bytowskiego


Zarządzenie nr 22 z dnia 11 marca 2020 r.

Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Studzienice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny


Zarządzenie nr 23 z dnia 16 marca 2020 r.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019r, instytucji kultury- Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 24 z dnia 17 marca 2020r.

Dokonanie zmian w budżecie gminy Studzienice.


Zarządzenie nr 25 z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad pracy Urzędu Gminy w Studzienicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Studzienice w związku z zagrożeniem wywołanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS – CoV – 2


Zarządzenie nr 26 z dnia 26 marca 2020 r.

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Studzienice za 2019r.


Zarządzenie nr 27


Zarządzenie nr 28 z dnia 31 marca 2020 r.

Dokonanie zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2020 r.


Zarządzenie nr 29 3 kwietnia 2020roku

dokonanie zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2020rok


Zarządzenie nr 30 z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie dokonanie zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2020 r.


Zarządzenie nr 31 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Studzienice w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


Zarządzenie nr 32

 


Zarządzenie nr 33 z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie określenia szczególnych form udzielenia pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Studzienice związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Zarządzenie nr 34 z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie dokonanie zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2020 r.


Zarządzenie nr 35 z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Ugoszcz, które stanowią własność Gminy Studzienice, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Warunków Przetargu.


 


Zarządzenie nr 42 z dnia 8 czerwca 2020 r.

  w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Studzienicach


Zarządzenie nr 43 z dnia 17 czerwca 2020r.

dokonanie zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2020rok


Zarządzenie nr 44 z dnia 17 czerwca 2020 roku

powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego


Zarządzenie nr 45 z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w WPF na lata 2020 - 2031


Zarządzenie nr 46 z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla stopnia alarmowego BRAVO-CRP na terenie gminy Studzienice przez jednostki organizacyjne Gminy Studzienice

Zarządzenie nr 47 z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie norm eksploatacyjnych zużycia paliw ciekłych przez pojazdy samochodowe i ciągnik rolniczy….


Zarządzenie nr 48 z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2020-2031


Zarządzenie nr 49 z dnia 2 lipca 2020 r.

w sprawie dokonanie zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2020 r.


Zarządzenie nr 50 z dnia 3 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 51 z dnia 03 lipca 2020r.

w sprawie udzielenia pożyczki  dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 52 z dnia 09 lipca 2020r.

w sprawie realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla stopnia alarmowego BRAVO-CRP na terenie gminy Studzienice przez jednostki organizacyjne Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 53 z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 54 z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie dokonanie zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2020 r.


Zarządzenie nr 55 z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 56 z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 57 z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 58 z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia jednorazowego czynszu dzierżawnego dla części nieruchomości nr 67, położonej w miejscowości Kłączno, stanowiącej własność Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 59 z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie dokonanie zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2020 r.


Zarządzenie nr 60 z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie dokonanie zmian składu osobowego w stałej komisji likwidacyjnej


Zarządzenie nr 61 z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 62 z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 63 z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie dokonanie zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2020 r.


Zarządzenie nr 64 z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich "Kłączynianki"


Zarządzenie nr 65 z dnia z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla części nieruchomości nr 177, położonej w miejscowości Sominy, stanowiącej własność Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 66 z dnia 14 sierpnia 2020roku

powołanie Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 67 z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku


Zarządzenie nr 68 z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 69 z dnia 21 sierpnia 2020 roku.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w 2020 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych


Zarządzenie nr 70 z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie dokonanie zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2020 r.


Zarządzenie nr 71 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Ugoszcz, które stanowią własność Gminy Studzienice, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Warunków Przetargu.


Zarządzenie nr 72 z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Studzienice


Zarządzenie nr 73 z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Przewóz


Zarządzenie nr 74 z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 75 z dnia 11 września 20020 r.

w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT w Gminie Studzienice za pośrednictwem metody podzielonej płatności (Split payment)


Zarządzenie nr 76 z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie dokonanie zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2020 r.


Zarządzenie nr 77 z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania w 2020 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 78 z dnia z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w 2020 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych gminy Studzienice.

Zarządzenie nr 79 z dnia 22 września 2020r.

w sprawie szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Studzienice na 2021


Zarządzenie nr 80 z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie udzielenia pożyczki dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "Huragan" z siedzibą w Ugoszczy


Zarządzenie nr 81 z dnia 28 września 2020 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2020 Wójta Gminy Studzienice z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Ugoszcz, które stanowią własność Gminy Studzienice, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Warunków Przetargu.


Zarządzenie nr 82 z dnia 30 września 2020r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 83 z dnia 30 września 2020 r


Zarządzenie nr 84 z dnia 01.10.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 85


Zarządzenie nr 86 z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Ugoszcz i Przewóz, które stanowią własność Gminy Studzienice, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Warunków Przetargu.


Zarządzenie nr 87 z dnia 15 października 2020 r.

udzielnie pełnomocnictwa gminie  Bytów


Zarządzenie nr 88 z dnia 26  października 2020 r.

Powołanie komisji konkursowej


Zarządzenie nr 89 z dnia 28  października 2020 r.

Dotyczy zmiany polityki WPF


Zarządzenie nr 90 z dnia 28 październik 2020 r

Dotyczy zmian w  budżecie Gminy Studzienice


 Zarządzenie nr 91 z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie gminy Studzienice"


Zarządzenie nr 92 z dnia 02 listopada 2020 r.

w sprawie norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych przez pojazdy i sprzęt silnikowy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Studzienice.


 Zarządzenie nr 93 


Zarządzenie nr 94


 Zarządzenie nr 95 z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2020-2033 w kwocie
2 000 000,00 zł"


Zarządzenie nr 96


Zarządzenie nr 97


Zarządzenie nr 98


Zarządzenie nr 99


Zarządzenie nr 100

w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Studzienice w latach 2021-2022"

Zarządzenie nr 101

Zarządzenie nr 102

Zarządzenie nr 103

Zarządzenie nr 104

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w grudniu 2020 roku.

Zarządzenie nr 105

w sprawie zbycia gminnego w postaci specjalnego samochodu pożarniczego

Zarządzenie nr 106 z dnia 02 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 107 z dnia 04 grudnia 2020 r.

powołanie komisji przetargowej


Zarządzenie nr 108 z dnia 16 grudnia 2020 r.

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2020r.


Zarządzenie nr 109 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Powołanie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Zarządzenie nr 110 z dnia 21 grudnia 2020 r.

W sprawie użyczenia części nieruchomości i ogłoszenia wykazu nieruchomości.


Zarządzenie nr 111 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dotyczy zmian w budżecie gminy na 2020r.


Zarządzenie nr 112 z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 r.


Zarządzenie nr 113 z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie realizacji projektu "Seniorita"


Zarządzenie nr 114 z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie realizacji projektu "Seniorita"


Zarządzenie nr 115 z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego  dla UG Studzienice

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Połczynska 09-01-2020 07:15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Połczynska 09-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Kruca 04-01-2021 14:15:51