Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Studzienice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenia 2019


Zarządzenie nr 1 z dnia 2 stycznia 2019r.;

zmiana Regulaminu Organizacyjnego UG Studzienice


Zarządzenie nr 2 z dnia 3 stycznia 2019 r,; 

zatwierdzenie planu finansowego zadań zleconych Gminy Studzienice na 2019r


Zarządzenie nr 3 z dnia 4 stycznia 2019r; odwołanie Z-cy Wójta


Zarządzenie nr 4 z dnia 4 stycznia 2019r; powołanie Z-cy Wójta


Zarządzenie nr 5 z dnia 07 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Studzienicach.


Zarządzenie nr 6 z dnia 08 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kłącznie stanowiącego własność Gminy Studzienice, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Warunków Przetargu


Zarządzenie nr 7 z dnia 10 stycznia 2019r.

powołanie komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania w USC


Zarządzenie nr 8 z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie nr 9 z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta


Zarządzenie nr 10 z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta


Zarządzenie nr 11 z dnia 18 stycznia 2019r.;

ustalenie kwoty różnicy miedzy wydatkami poniesionymi w 2018r, na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placowkach oświatowych Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 12 z dnia 22 stycznia 2019r;

dokoanie zmian w budżecie gminy Studzienice


Zarządzenie nr 13 z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Studzienice.


Zarządzenie nr 14 z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.


Zarządzenie nr 15 z dnia 31 stycznia  2019 r.

określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 16 z dnia 5 lutego 2019 r.

zmiany składu osobowego stałej komisji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 17 z dnia 12 lutego 2019r.

Upoważnienie Zastępcy Wójta do prowadzenia spraw oraz reprezentowania Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 18 z dnia 14 lutego 2019r.

Upoważnienia Sekretarza Gminy Studzienice do wydawania w imieniu Wójta Gminy Studzienice decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem


Zarządzenie nr 19 z dnia 14 lutego 2019 r.

Upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Studzienice do wydawania w imieniu Wójta Gminy Studzienice decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem


Zarządzenie nr 20 z dnia 15 lutego 2019r.

dotyczy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019 -2033


Zarządzenie nr 21 z dnia 15 lutego 2019r.

Uchylenie Zarządzenia Wójta 3/2015 z dnia 12 stycznia 2015r.


Zarządzenie nr 22 z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji celem zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Studzienice


Zarządzenie nr 23 z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gmniy Studzienice w 2019 roku.


Zarządzenie nr 24 z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 25 z dnia 27 lutego 2019r.

zbycia mienia gminnego w postaci specjalnego samochodu pożarniczego


Zarządzenie nr 26 z dnia 27 lutego 2019r.

Powołanie Komisji ds. sprzedaży samochodu


Zarządzenie nr 27 z dnia 27 lutego 2019r.

powierzenia  prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Ryszardowi Piechowskiemu - Sekretarzowi Gminy Studzienice powierzenia  prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Ryszardowi Piechowskiemu - Sekretarzowi Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 28 z dnia 28 lutego 2019r.

Dotyczy zmiany w budżecie Gminy Studzienice w 2019r


Zarządzenie nr 29 z dnia 1 marca 2019r.

Dotyczy dokształcania nauczycieli


Zarządzenie nr 30 z 11 marca 2019r

W sprawie powolania Komisji - zapytanie ofertowe


Zarządzenie nr 31 z 15 marca 2019 r.

w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Studzienice w 2019 r.

Zarządzenie nr 32 z 20 marca 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie nr 33 z 21 marca 2019 r.

w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Rabacino, Przewóz i Czarna Dąbrowa


Zarządzenie nr 34 z dnia 25 marca 2019 roku

ustalenie wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe, których właścicielem jest gmina Studzienice


Zarządzenie nr 35 z dnia 25 marca 2019roku

ustalenie stawek czynszu z 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Studzienice


Zarządzenie nr 36 z dnia 25 marca 2019 roku

w sprawie ustalenie opłat za ogrzewanie lokali i pomieszczeń w budynkach komunalnych, których właścicielem jest Gmina Studzienice


Zarządzenie nr 37 z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach socjalnych, których właścicielem jest Gmina Studzienice.


Zarządzenie nr 38 z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok


Zarządzenie nr 39 z 28 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Studzienice obręb Sominy


Zarządzenie nr 40 z dnia


Zarządzenie nr 41 z dnia

 


Zarządzenie nr 42 z dnia 2 kwietnia 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie nr 43 z dnia 12 kwietnia 2019 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 44 z dnia 23 kwietnia 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie nr 45 z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie nr 46 z dnia 29 kwietnia  2019 r.

w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 47 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Studzienice

Zarządzenie nr 48 z dnia 7 maja 2019 roku

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie nr 49 z dnia 22 maja 2019 roku

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie nr 50 z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kłącznie


Zarządzenie nr 51 z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Ks.Antoniego Peplińskiego w Studzienicach


Zarządzenie nr 52 z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy

Zarządzenie nr 53 z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Półcznie

Zarządzenie nr 54 z dnia 23 maja 2019 roku

dotyczy zmian w WPF na lata 2019 - 2033


Zarządzenie nr 55 z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie nr 56 z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie powołania Komisji celem rozstrzygnięcia konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2019"


Zarządzenie nr 57 z dnia 3 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej


Zarządzenie nr 58 z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie nr 59 z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie nr 60 z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości na ziemi Ugoskiej w Ugoszczy


Zarządzenie nr 61 z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Półcznie


Zarządzenie nr 62 z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach


Zarządzenie nr 63 z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielania upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego


Zarządzenie nr 64 z dnia 28 czerwca 2019 roku

powołanie komisji przetargowej


Zarządzenie nr 65 z dnia 2 lipca 2019 roku

powołanie komisji przetargowej


Zarządzenie nr 66 z dnia 4 lipca 2019 roku

powołanie komisji przetargowej


Zarządzenie nr 67 z dnia 5 lipca 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019rok


Zarządzenie nr 68 z dnia  9 lipca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach


Zarządzenie nr 69 z dnia 9 lipca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy


Zarządzenie nr 70 z dnia 9 lipca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im, Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Półcznie


Zarządzenie nr 71 z dnia 15 lipca 2019 roku

zmiana WPF  na lata 2019 - 2034


Zarządzenie nr 72 z dnia 16 lipca 2019 roku

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie nr 73 z dnia 16 lipca 2019 roku

powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 74 z dnia 17 lipca 2019 roku

zmiana WPF na lata 2019 - 2034


Zarządzenie nr 75 z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks Antoniego Peplińskiego w Studzienicach


Zarządzenie nr 76 z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach


Zarządzenie nr 77 z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie udzielania pełnomocnictwa dyrektorowi ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Studzienicach - administrowanie kompleksem boisk sportowych pod nazwą "Moje boisko Orlik 2012"


Zarządzenie nr 78 z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektorowi ośmioletniej Szkoły Podstawowej tm. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Półcznie


Zarządzenie nr 79 z dnia 23 lipca 2019 roku

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi ośmioletniej Szkoły Podstawowej tm. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Półcznie


Zarządzenie nr 80 z dnia z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 roku


Zarządzenie nr 81 z dnia 24 lipca 2019 roku

w sprawie powierzenia stanowiska  dyrektora ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy


Zarządzenie nr 82 z dnia z dnia 24 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy


Zarządzenie nr 83 z dnia  24 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy do czynności związanych z administrowaniem kompleksem boisk sportowych pod nazwą "Moje boisko Orlik 2012"


Zarządzenie nr 84 z dnia 24 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Sominy


Zarządzenie nr 85 z dnia 25 lipca 2019 roku

w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kłącznie

Zarządzenie nr 86

w sprawie


Zarządzenie nr 87


Zarządzenie nr 88


Zarządzenie nr 89


Zarządzenie nr 90


Zarządzenie nr 91


Zarządzenie nr 92 z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla stopnia ALFA i stopnia alarmowego ALFA -CRP na terenie Gminy Studzienice przez jednostki organizacyjne Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 93


Zarządzenie nr 94


Zarządzenie nr 95


Zarządzenie nr 96 z dnia 3 września 2019 roku

w sprawie zakończenia realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla stopnia alarmowania ALFA i stopnia alarmowego ALFA - CRP na terenie Gminy Studzienice przez jednostki organizacyjne Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 97


Zarządzenie nr 98 z dnia 16 września 2019 roku

w sprawie odwołania Członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 99 z dnia

w sprawie


Zarządzenie nr 100 z dnia

w sprawie


Zarządzenie nr 101 z dnia

w sprawie


Zarządzenie nr 102 z dnia

w sprawie


Zarządzenie nr 103 z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Studzienice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie norm eksploatacyjnych zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach OSP z terenu Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 104 z dnia

w sprawie


Zarządzenie nr 105 z dnia

w sprawie


Zarządzenie nr 106 z dnia

w sprawie


Zarządzenie nr 107 z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla stopnia alarmowego BRAVO-CRP  na terenie gminy Studzienice przez jednostki organizacyjne Gminy Studzienice

Zarządzenie nr 108 z dnia


Zarządzenie nr 109 z dnia


Zarządzenie nr 110 z dnia


Zarządzenie nr 111 z dnia 18 października 2019

w sprawie powołania członka Gminnej Komisji ds.Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Studzienicach


Zarządzenie nr 112 z dnia


Zarządzenie nr 113 z dnia


Zarządzenie nr 114 z dnia


Zarządzenie nr 115 z dnia


Zarządzenie nr 116 z dnia 31 października 2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2016 Wójta Gminy Studzienice z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Studzienice

Zarządzenie nr 117 z dnia


Zarządzenie nr 118 z dnia


Zarządzenie nr 119 z dnia


Zarządzenie nr 120 z dnia


Zarządzenie nr 121 z dnia


Zarządzenie nr 122 z dnia


Zarządzenie nr 123 z dnia


Zarządzenie nr 124 z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie wyznaczenia dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy


Zarządzenie nr 125 z dnia


Zarządzenie nr 126 z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie udzielenia pożyczki dla Kółka Rolniczego Koło Gospodyń Wiejskich "Kłączynianki" w Kłącznie.


Zarządzenie nr 127 z dnia


Zarządzenie nr 128 z dnia


Zarządzenie nr 129 z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. "Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Studzienice"


Zarządzenie nr 130 z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Studzienice"


Zarządzenie nr 131 z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Studzienice"


Zarządzenie nr 132 z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego w zakresie opracowania modułów zadaniowych dla Gminy Studzienice

Zarządzenie nr 133 z dnia


Zarządzenie nr 134 z dnia


Zarządzenie nr 135 z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Połczynska 08-01-2019 08:35:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Połczynska 08-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Emilia Połczynska 14-12-2019 13:56:50