Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Studzienice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenia

Zarządzenie nr 1 z dnia 3 stycznia 2018 r

w zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych Gminy Studzienice na 2018 rok


Zarządzenire nr 2 z dnia 5 stycznia 2018 r

w sprawie ustalenia planu dofinsowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r


Zarządzenie nr 3 z dnia z 8 stycznia 2018 roku

w sprawie norm eksploatacyjnych zużycia paliw ciekłych przez pojazdy samochodowe i ciągnik rolniczy Gminy Studzienice oraz agregat prądotwórczy do obsługi oczyszczalni ścieków w Ugoszczy


Zarządzenie nr 4 z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie zmiany lub zniesienia klauzul tajności oraz zmiany okresu tajności.


Zarządzenie nr 5 z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Studzienice i jej jednostek budżetowych


Zarządzenie nr 6 z dnia 12 stycznia 2018 roku

w sprawie zakresu przedsięwzieć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP dla zagrożęń w cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzieć i procedur systemu zarządzania kryzysowego


Zarządzenie nr 7 z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie zamiany Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 8 z dnia 23 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 9 z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi w 2017 r. na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Studzienice a iloczynem wysokości średnich wynagrodzeń określonych w ustawie Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego


Zarządzenie nr 10 z dnia 25 stycznia 2018 roku

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku


Zarządzenie nr 11 z dnia 26 stycznia 2018 roku

ustalenie terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/ 2019 do oddziałow przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkól podstawowych , których organem prowadzącym jest Gmina Studzienice.


Zarządzenie nr 12 z dnia 9 lutego 2018 roku

dokonanie zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2018 rok


Zarządzenie nr 13 z dnia 19 lutego 2018 roku

ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze -podinspektor ds księgowości podatkowej i działalności gospodarczej


Zarządzenie nr 14 z dnia 22 lutego 2018 roku

powołanie komisji konkursowej - ds opiniowania ofert na realizację zadania publicznego na 2018 rok


Zarządzenie nr 15 z dnia 22 lutego 2018 roku

ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Studzienice w 2018roku


Zarządzenie nr 16 z dnia 5 marca 2018 r

rozwiązanie formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 17 z dnia 5 marca 2018 roku

dokonanie zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2018 rok


Zarządzenie nr 18 z dnia 7 marca 2018 roku

zatwierdzenie rocznego sprawozdania fiansowego za 2017r, instutucji kultury - Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 19 z dnia 7 marca 2018 roku

ustalenie rocznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 20 z dnia 7 marca 2018r,

USC upoważnienie


Zarządzenie nr 21 z dnia  8 marca 2018r.

zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 22 z dnia 12 marca 2018 r,

dokonanie zmian w budżecie Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 23 z dnia 15 marca 2018 r.

ustalenie stawek czynszu


Zarządzenie nr 24 z dnia 15 marca 2018 r.

ustalenie opłat za ogrzewanie lokali i pomieszczeń w budynkach komunalnych, których właścicielem jest Gmina Studzienice


Zarządzenie nr 25 z dnia 15 marca 2018r.

ustalenie wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe, których wlaścicielem jest Gmina Studzienice


Zarządzenie nr 26 z dnia 19 marca 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykoania budżetu gminy za 2017r.


Zarządzenie nr 27 z dnia 26 marca 2018r.

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2018r


Zarządzenie nr 28 z dnia


Zarządzenie nr 29 z dnia 3 kwietnia 2018r.

Dotyczy zmian zasad rachunkowości


Zarządzenie nr 30 z dnia 5 kwietnia 2018r.

powołanie komisji egzaminacyjnej


Zarządzenie nr 31 z dnia 6 kwietnia 2018r.

zmian składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Studzienicach


Zarządzenie nr 32 z dnia 10 kwietnia 2018r.

powołanie Rady Programowej przy Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 33 z dnia 13 kwietnia 2018r.

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2018r


Zarządzenie nr 34 z dnia 16 kwietnia 2018r.

ogłoszenie konkursu ofert


Zarządzenie nr 35 z dnia 18 kwietnia 2018r.

ustalenie rocznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 36 z dnia 23 kwietnia 2018r.

przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 37 z dnia 25 kwietnia 2018r.

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2018r.


Zarządzenie nr 38 z dnia 8 maja 2018r.

powołanie komisji konkursowej


Zarządzenie nr 39 z dnia 8 maja 2018r

ogloszenie wyników konkursu


Zarządzenie nr 40 z dnia 17 maja 2018r.

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2018 r


Zarządzenie nr 41 z dnia 21 maja 2018r.

zmiana Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 42 z dnia 28 maja 2018r.

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2018r.


Zarządzenie nr 43 z dnia 29 maja 2018r.

powołanie Komisji Gminnej celem roztrzygnięcia konkursu pn. "Piękna wieś pomorska"


Zarządzenie nr 44 z dnia 4 czerwca 2018r

Wprowadzenie ochrony danych osobowych -Rejestr przetwarzania


Zarządzenie nr 45 z dnia 5 czerwca 2018r

Upowaznienie dla  Kierownika GOPS - Dobry start


Zarządzenie nr 46 z dnia 7 czerwca 2018r

powołanie komisji egzaminacyjnej


Zarządzenie nr 47 z dnia 7 czerwiec 2018r.

powolanie komisji egazaminacyjnej


Zarządzenie Nr 48/2018

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Studzienice, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Warunków Przetargu.


Zarządzenie nr 49 z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok


Zarządzenie nr 50 z dnia 26 czerwca 2018 roku.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok


Zarządzenie nr 51 z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2018 - 2035


Zarządzenie nr 52 z dnia 02 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 53 z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 54 z dnia 4 lipca 2018r

powołanie komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 55 z dnia 4 lipca 2018r.

powołanie komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 56 z dnia 4 lipca 2018r.

powołanie komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 57 z dnia 12 lipca 2018r.

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2018r.


Zarządzenie nr 58 z dnia 5 lipca 2018r.

udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości na ziemi Ugoskiej w Ugoszczy


Zarządzenie nr 59 z dnia 5 lipca 2018r.

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły


Zarządzenie nr 60 z dnia 5 lipca 2018r.

udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Studzienicach


Zarządzenie nr 61 z dnia 5 lipca 2018r.

udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości na ziemi Ugoskiej w Ugoszczy- administrowanie boiskiem ORLIK


Zarządzenie nr 62 z dnia 5 lipca 2018r.

udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Studzienicach - administrowanie boiskiem ORLIK


Zarządzenie nr 63 z dnia 5 lipca 2018r.

przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły


Zarządzenie nr 64 z dnia 20 lipca 2018r.

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2018r


Zarządzenie nr 65 z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w 2018 roku zadań publicznych


Zarządzenie nr 66 z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 67 z dnia 25 lipca 2018r

ogloszenie naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości podatkowej i działalności gospodarczej


Zarządzenie nr 68 z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 69 z dnia 30 lipca 2018r.

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2018r.


Zarządzenie nr 70 z dnia2 sierpnia 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice


ZARZĄDZENIE Nr 71 z dnia 06 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za Ipółrocze 2018 roku


ZARZĄDZENIE Nr 72

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 73 z dnia 08 sierpnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Studziencie, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Warunków Przetargu.


ZARZĄDZENIE Nr 74 z dnia 08 sierpnia 2018 roku

w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości Gminy Studzienice


ZARZĄDZENIE Nr 75 z dnia 13 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania w 2018 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.


ZARZĄDZENIE Nr 76 z dnia 13 sierpnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w 2018 roku zadań publicznych w zakresie dofinasowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.


ZARZĄDZENIE Nr 77

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 78 z dnia 17sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 79

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 80

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 81

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 82

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 83

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 84

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 85 z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości Gminy Studzienice


ZARZĄDZENIE Nr 86

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 87

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 88

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 89 z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości Gminy Studzienice


ZARZĄDZENIE Nr 90


ZARZĄDZENIE Nr 91


ZARZĄDZENIE Nr 92


ZARZĄDZENIE Nr 93


ZARZĄDZENIE Nr 94


ZARZĄDZENIE Nr 95


ZARZĄDZENIE Nr 96


ZARZĄDZENIE Nr 97


ZARZĄDZENIE Nr 98  z dnia 04 października 2018 roku

w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Studzienicach


ZARZĄDZENIE Nr 99 z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Studzienice, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Warunków Przetargu


ZARZĄDZENIE Nr 100 z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Studzienice, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Warunków Przetargu


ZARZĄDZENIE Nr 101 z dnia

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 102 z dnia

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 103 z dnia

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 104 z dnia

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 105 z dnia

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 106 z dnia

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 107 z dnia

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 108 z dnia

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 109 z dnia

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 110 z dnia

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 111 z dnia

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 112 z dnia

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 113 z dnia

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 114 z dnia

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 115 z dnia

w sprawie


ZARZĄDZENIE Nr 116 z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Osławie-Dąbrowie stanowiącej własność Gminy Studzienice, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Warunków Przetargu


ZARZĄDZENIE Nr 117 z dnia


ZARZĄDZENIE Nr 118 z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług informacyjnych oraz informacji o lokalch użytkowych i nieruchomościach


ZARZĄDZENIE NR 119

 


ZARZĄDZENIE NR 120

 


ZARZĄDZENIE NR 121

 


ZARZĄDZENIE NR 122

 


ZARZĄDZENIE NR 123

 


ZARZĄDZENIE NR 124

 


ZARZĄDZENIE NR 125 z dnia 23 listopada

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 


ZARZĄDZENIE NR 126


ZARZĄDZENIE NR 127


ZARZĄDZENIE NR 128


ZARZĄDZENIE NR 129


ZARZĄDZENIE NR 130 z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości Gminy Studzienice

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Kruca 13-06-2018 10:56:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Wantoch Rekowska 13-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Kruca 13-12-2018 10:42:11