Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Struktura organizacyjna Ryszard Piechowski 2018-06-28 08:13:44 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego - edycja 2018" Edyta Smantek 2018-06-27 14:03:09 edycja dokumentu
Informacja dotycząca zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego - edycja 2018" Edyta Smantek 2018-06-27 13:56:33 dodanie dokumentu
Budowa oczyszczalni ścieków w Sominach wraz z niezbędną insfrastrukturą oraz siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami na terenie miejscowości Sominy Weronika Paszylka 2018-06-26 15:04:33 dodanie dokumentu
Budowa 10 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr ewid. 103 obręb Kłączno, gm. Studzienice Edyta Smantek 2018-06-22 08:09:07 edycja dokumentu
Budowa 10 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr ewid. 103 obręb Kłączno, gm. Studzienice Edyta Smantek 2018-06-22 08:08:43 dodanie dokumentu
Budowa 10 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr ewid. 103 obręb Kłączno, gm. Studzienice Edyta Smantek 2018-06-22 08:06:00 dodanie dokumentu
Budowa 10 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr ewid. 103 obręb Kłączno, gm. Studzienice Edyta Smantek 2018-06-22 08:04:46 usunięcie dokument
Budowa 10 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr ewid. 103 obręb Kłączno, gm. Studzienice Edyta Smantek 2018-06-22 07:31:41 edycja dokumentu
Budowa 10 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr ewid. 103 obręb Kłączno, gm. Studzienice Edyta Smantek 2018-06-22 07:29:50 edycja dokumentu
Budowa 10 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr ewid. 103 obręb Kłączno, gm. Studzienice Edyta Smantek 2018-06-22 07:28:09 edycja dokumentu
Budowa 10 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr ewid. 103 obręb Kłączno, gm. Studzienice Edyta Smantek 2018-06-22 07:26:03 edycja dokumentu
Budowa 10 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr ewid. 103 obręb Kłączno, gm. Studzienice Edyta Smantek 2018-06-22 07:23:45 usunięcie załacznika
Budowa 10 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr ewid. 103 obręb Kłączno, gm. Studzienice Edyta Smantek 2018-06-21 14:21:52 edycja dokumentu
Budowa 10 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr ewid. 103 obręb Kłączno, gm. Studzienice Edyta Smantek 2018-06-21 14:21:16 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne Emilia Połczynska 2018-06-21 11:24:38 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne Emilia Połczynska 2018-06-21 11:20:25 edycja dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne Emilia Połczynska 2018-06-21 11:19:51 edycja dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne Emilia Połczynska 2018-06-21 10:46:26 dodanie dokumentu
Sesja z dnia 14 czerwcz 2018 roku Sławomir Czajkowski 2018-06-20 12:25:56 edycja dokumentu
Sesja z dnia 14 czerwcz 2018 roku Sławomir Czajkowski 2018-06-20 12:17:40 edycja dokumentu
Sesja z dnia 14 czerwcz 2018 roku Sławomir Czajkowski 2018-06-20 11:48:55 dodanie dokumentu
Klauzula do pobrania Edyta Smantek 2018-06-20 07:57:20 dodanie dokumentu
ZASADY OPTYMALNEJ SEGREGACJI ? ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA ŚRODOWISKA Edyta Smantek 2018-06-20 07:51:11 dodanie dokumentu
Miejsce zagospodarowania odpadów z terenu gminy Studzienice Edyta Smantek 2018-06-20 07:47:11 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Studzienice Edyta Smantek 2018-06-20 07:44:29 dodanie dokumentu
Poziomy recyklingu odpadów zebranych z terenu gminy Studzienice Edyta Smantek 2018-06-20 07:35:51 dodanie dokumentu
Wykaz podmiotów Edyta Smantek 2018-06-20 07:32:33 dodanie dokumentu
Wykaz podmiotów Edyta Smantek 2018-06-20 07:31:58 dodanie dokumentu
Nabór wniosków do Edycji 2018 Edyta Smantek 2018-06-19 14:54:15 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Studzienice Edyta Smantek 2018-06-19 14:51:20 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Edyta Smantek 2018-06-19 14:50:28 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Edyta Smantek 2018-06-19 14:49:44 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Edyta Smantek 2018-06-19 14:47:49 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty Edyta Smantek 2018-06-19 14:47:13 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Edyta Smantek 2018-06-19 14:46:38 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Edyta Smantek 2018-06-19 14:45:50 dodanie dokumentu
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami obowiązujące na terenie gminy Studzienice Edyta Smantek 2018-06-19 14:28:41 usunięcie dokument
Regulamin funkcjonowania PSZOK Edyta Smantek 2018-06-19 14:28:15 dodanie dokumentu
Informacja o działalności PSZOK Edyta Smantek 2018-06-19 14:27:35 dodanie dokumentu