Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Komunikaty Ryszard Piechowski 2018-10-03 08:45:33 edycja dokumentu
Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy Weronika Paszylka 2018-10-03 08:43:12 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze nr 50 z dn. 02.10.2018 r. Weronika Paszylka 2018-10-02 14:39:30 dodanie dokumentu
Uchwały Emilia Połczynska 2018-10-02 13:58:46 edycja dokumentu
Postanowienia Sławomir Czajkowski 2018-10-02 13:13:52 edycja dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w m. Sominy Marta Maślanka-Kin 2018-10-02 13:09:28 edycja dokumentu
Informacje Sławomir Czajkowski 2018-10-02 13:07:38 edycja dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w m. Czarna Dąbrowa Marta Maślanka-Kin 2018-10-02 13:07:34 edycja dokumentu
Informacje Sławomir Czajkowski 2018-10-02 13:06:35 edycja dokumentu
Obwieszczenia i Postanowienia Emilia Połczynska 2018-10-02 10:52:22 edycja dokumentu
Obwieszczenia i Postanowienia Emilia Połczynska 2018-10-02 10:51:39 edycja dokumentu
RO.271.18.2018.WP Budowa oczyszczalni ścieków w Sominach wraz z niezbędną infrastrukturą oraz siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami na terenie miejscowości Sominy Weronika Paszylka 2018-10-01 16:06:51 edycja dokumentu
Komunikaty Emilia Połczynska 2018-10-01 15:52:33 edycja dokumentu
Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Studzienice na lata 2018-2021. Edyta Smantek 2018-10-01 12:09:26 dodanie dokumentu
Postanowienia Sławomir Czajkowski 2018-10-01 09:44:48 dodanie dokumentu
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na okres od dnia 01.10.2018 r. do 04.10.2018 r. Weronika Paszylka 2018-10-01 08:14:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-X.747.1.11.2018.AM.j Kazimierz wejman 2018-09-28 14:03:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-X.747.1.11.2018.AM.j Kazimierz wejman 2018-09-28 13:49:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-X.747.1.11.2018.AM.j Kazimierz wejman 2018-09-28 13:45:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-X.747.1.11.2018.AM.j Kazimierz wejman 2018-09-28 13:40:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-X.747.1.11.2018.AM.j Kazimierz wejman 2018-09-28 13:38:52 usunięcie dokument
Przebudowa drogi gminnej - ul. Spokojnej w Studzienicach Weronika Paszylka 2018-09-28 13:36:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-X.747.1.11.2018.AM.j Kazimierz wejman 2018-09-28 13:10:34 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-X.747.1.11.2018.AM.j Edyta Smantek 2018-09-28 12:21:14 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-X.747.1.11.2018.AM.j Edyta Smantek 2018-09-28 12:19:25 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-X.747.1.11.2018.AM.j Edyta Smantek 2018-09-28 12:13:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-X.747.1.11.2018.AM.j Edyta Smantek 2018-09-28 12:09:12 dodanie dokumentu
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na okres od 26.09.2018 r. do 29.09.2018 r. Weronika Paszylka 2018-09-26 13:29:43 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej - ul. Spokojnej w Studzienicach Emilia Połczynska 2018-09-25 14:47:17 edycja dokumentu
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na okres od dnia 25.09.2018 r. do 27.09.2018 r. Emilia Połczynska 2018-09-25 13:39:31 edycja dokumentu
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na okres od dnia 25.09.2018 r. do 27.09.2018 r. Emilia Połczynska 2018-09-25 13:36:01 dodanie dokumentu
Informacje Sławomir Czajkowski 2018-09-25 08:16:21 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia Edyta Smantek 2018-09-24 09:28:22 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Edyta Smantek 2018-09-24 09:07:47 dodanie dokumentu
Wniosek o zajęcie pasa drogowego Edyta Smantek 2018-09-24 09:04:00 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Edyta Smantek 2018-09-24 08:57:03 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Edyta Smantek 2018-09-24 08:54:18 dodanie dokumentu
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Edyta Smantek 2018-09-24 08:50:43 edycja dokumentu
wniosek o wydanie warunków na budowę zjazdu z drogi gminnej i oświadczenie o dostępie działki do drogi publicznej Edyta Smantek 2018-09-24 08:50:08 dodanie dokumentu
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Edyta Smantek 2018-09-24 08:47:05 dodanie dokumentu