Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenia Dagmara Kruca 2018-09-13 12:17:08 edycja dokumentu
Uchwały Sławomir Czajkowski 2018-09-13 08:57:18 edycja dokumentu
Obwieszczenia i Postanowienia Ryszard Piechowski 2018-09-13 08:45:51 edycja dokumentu
Obwieszczenia i Postanowienia Ryszard Piechowski 2018-09-13 08:42:52 edycja dokumentu
Komunikaty Sławomir Czajkowski 2018-09-13 08:42:08 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Studzienice Ryszard Piechowski 2018-09-12 07:26:11 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Studzienice Ryszard Piechowski 2018-09-12 07:24:30 edycja dokumentu
Harmonogram zbiórki - jesień 2018 Edyta Smantek 2018-09-11 13:54:49 dodanie dokumentu
RO.271.16.2018.WP Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2018-2031 w kwocie 3.800.000,00 zł Weronika Paszylka 2018-09-11 10:42:49 edycja dokumentu
Sesja z dnia 6 września 2018 roku Sławomir Czajkowski 2018-09-10 13:33:24 dodanie dokumentu
Sesja z dnia 19 lipca 2018 roku Sławomir Czajkowski 2018-09-10 13:16:12 edycja dokumentu
Sesja z dnia 19 lipca 2018 roku Sławomir Czajkowski 2018-09-10 12:59:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXX/277/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Ugoszcz, gmina Studzienice Edyta Smantek 2018-09-10 12:43:10 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej - ul. Spokojnej w Studzienicach Weronika Paszylka 2018-09-07 14:27:05 dodanie dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Emilia Połczynska 2018-09-07 07:42:52 edycja dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Emilia Połczynska 2018-09-07 07:38:26 edycja dokumentu
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-06 14:53:17 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Dagmara Kruca 2018-09-06 14:41:12 edycja dokumentu
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Studzienice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Edyta Smantek 2018-09-06 14:31:42 dodanie dokumentu
Ewidencja podmiotów Edyta Smantek 2018-09-06 14:17:43 edycja dokumentu
Ewidencja podmiotów Edyta Smantek 2018-09-06 14:17:04 dodanie dokumentu
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Studzienice Edyta Smantek 2018-09-06 14:08:45 edycja dokumentu
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Studzienice Edyta Smantek 2018-09-06 14:08:37 dodanie dokumentu
RO.271.16.2018.WP Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2018-2031 w kwocie 3.800.000,00 zł Weronika Paszylka 2018-09-06 10:53:29 edycja dokumentu
Zarządzenia Dagmara Kruca 2018-09-06 09:14:49 edycja dokumentu
Zarządzenia Dagmara Kruca 2018-09-06 09:13:59 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Dagmara Kruca 2018-09-06 09:09:08 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Dagmara Kruca 2018-09-06 09:08:01 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Dagmara Kruca 2018-09-06 09:07:24 edycja dokumentu
Obwieszczenia i Postanowienia Sławomir Czajkowski 2018-09-06 08:09:41 edycja dokumentu
Statut Ryszard Piechowski 2018-09-05 08:27:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVI/123/2016 Rady Gminy Studzienice z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/2016 Rady Gminy Studzienice z dnia 14.04.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2015 Rady Gminy Studzienice z dnia 12.11.2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Studzienice" Edyta Smantek 2018-09-03 15:18:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/107/2016 Rady Gminy Studzienice z dnia 14.04.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2015 Rady Gminy Studzienice z dnia 12.11.2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Studzienice" Edyta Smantek 2018-09-03 15:04:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Studzienice z dnia 12.11.2015 r. w sprawie: przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Studzienice" Edyta Smantek 2018-09-03 14:50:46 dodanie dokumentu
Z A W I A D O M I E N I A 2018 Sławomir Czajkowski 2018-09-03 14:28:49 edycja dokumentu
Z A W I A D O M I E N I A 2018 Sławomir Czajkowski 2018-09-03 14:25:51 edycja dokumentu
Z A W I A D O M I E N I A 2018 Sławomir Czajkowski 2018-09-03 14:24:34 edycja dokumentu
Formularze do pobrania Emilia Połczynska 2018-09-03 13:53:37 edycja dokumentu
Zadania i kompetencje GKRPA w Studzienicach Emilia Połczynska 2018-09-03 13:50:55 edycja dokumentu
Formularze do pobrania Emilia Połczynska 2018-09-03 13:49:52 edycja dokumentu