Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Studzienice w 2019 roku Weronika Paszylka 2018-12-18 13:09:51 edycja dokumentu
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na okres od dnia 18.12.2018 do dnia 21.12.2018 Weronika Paszylka 2018-12-17 15:41:00 dodanie dokumentu
Petycja z dn. 9 listopada 2018 r. w sprawie mozliwości dokonania analizy wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień Weronika Paszylka 2018-12-14 12:47:47 dodanie dokumentu
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Studzienice w 2019 roku Weronika Paszylka 2018-12-13 14:41:46 edycja dokumentu
Zarządzenia Dagmara Kruca 2018-12-13 10:42:11 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Dagmara Kruca 2018-12-13 09:41:28 edycja dokumentu
Informacja RODO Ryszard Piechowski 2018-12-13 07:40:38 edycja dokumentu
Informacja RODO Ryszard Piechowski 2018-12-13 07:39:09 edycja dokumentu
Informacja RODO Ryszard Piechowski 2018-12-13 07:35:10 edycja dokumentu
Przyjmowanie skarg i wniosków Ryszard Piechowski 2018-12-13 07:12:46 edycja dokumentu
Budżet na rok 2018 Sławomir Czajkowski 2018-12-10 12:34:33 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy; referent ds. inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska Sławomir Czajkowski 2018-12-06 13:29:57 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-12-06 07:57:38 dodanie dokumentu
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na okres od dnia 06.12.2018 do dnia 09.12.2018 Weronika Paszylka 2018-12-05 15:01:48 dodanie dokumentu
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Studzienice w 2019 roku Weronika Paszylka 2018-12-05 14:10:45 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Studzienice - koniec kadencji Sławomir Czajkowski 2018-12-05 09:09:44 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Studzienice - koniec kadencji Sławomir Czajkowski 2018-12-05 09:06:16 edycja dokumentu
Wyniki przetargu Dagmara Kruca 2018-12-04 12:10:08 edycja dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko:Podinspektor ds. księgowości podatkowej i działalności gospodarczej Sławomir Czajkowski 2018-12-03 12:38:42 edycja dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Skarbnik Gminy Sławomir Czajkowski 2018-12-03 12:38:24 edycja dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymazania formalne na stanowisko: Referent ds. inwestycji, zamówień publicznych o ochrony środowiska Sławomir Czajkowski 2018-12-03 12:37:58 dodanie dokumentu
Dowóz i odwóz dzieci do i ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach, Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Półcznie i Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy w roku 2019 Weronika Paszylka 2018-12-03 11:10:03 edycja dokumentu
Wyniki przetargu Dagmara Kruca 2018-12-03 08:37:50 dodanie dokumentu
Wyniki przetargu Dagmara Kruca 2018-12-03 08:36:59 dodanie dokumentu
Wyniki przetargu Dagmara Kruca 2018-12-03 08:34:19 dodanie dokumentu
Wyniki przetargu Dagmara Kruca 2018-12-03 08:32:00 usunięcie dokument
DECYZJA O ŚR.UW.- budowa farmy fotowoltaicznej "Ugoszcz PV II", o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ugoszcz, dz. ewid. nr 13, gm. Studzienice Kazimierz wejman 2018-11-30 12:48:06 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA -Budowa farmy fotowoltaicznej "Ugoszcz PV II", o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ugoszcz, dz. ewid. nr 13, gm. Studzienice Kazimierz wejman 2018-11-30 12:47:28 usunięcie dokument
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA -Budowa farmy fotowoltaicznej "Ugoszcz PV II", o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ugoszcz, dz. ewid. nr 13, gm. Studzienice Kazimierz wejman 2018-11-30 12:47:18 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA -Budowa farmy fotowoltaicznej "Ugoszcz PV II", o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ugoszcz, dz. ewid. nr 13, gm. Studzienice Kazimierz wejman 2018-11-30 12:45:10 dodanie dokumentu
DECYZJA O ŚR.UW.- budowa farmy fotowoltaicznej "Ugoszcz PV II", o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ugoszcz, dz. ewid. nr 13, gm. Studzienice Kazimierz wejman 2018-11-30 12:16:29 dodanie dokumentu
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na okres od dnia 30.11.2018 do dnia 03.12.2018 Weronika Paszylka 2018-11-29 14:51:14 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Skarbnik Gminy Sławomir Czajkowski 2018-11-29 13:33:58 dodanie dokumentu
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na okres od dnia 28.11.2018 r. do 01.12.2018 r. Weronika Paszylka 2018-11-27 15:11:39 dodanie dokumentu
Kalendarz Polowań Zbiorowych w sezonie 2018/2019 Dagmara Kruca 2018-11-27 13:06:07 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 10 budynków dz. 103 Kłączno Kazimierz wejman 2018-11-26 14:10:19 dodanie dokumentu
Regulamin udzielania zamówien publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Weronika Paszylka 2018-11-26 13:43:06 dodanie dokumentu
Dowóz i odwóz dzieci do i ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach, Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Półcznie i Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy w roku 2019 Weronika Paszylka 2018-11-26 12:52:14 edycja dokumentu
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na okres od dnia 26.11.2018 do 29.11.2018 r. Weronika Paszylka 2018-11-26 08:59:24 dodanie dokumentu
Zarządzenia Weronika Paszylka 2018-11-23 15:00:51 edycja dokumentu