Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na okres od dnia 25.09.2018 r. do 27.09.2018 r. Emilia Połczynska 2018-09-25 13:39:31 edycja dokumentu
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na okres od dnia 25.09.2018 r. do 27.09.2018 r. Emilia Połczynska 2018-09-25 13:36:01 dodanie dokumentu
Informacje Sławomir Czajkowski 2018-09-25 08:16:21 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia Edyta Smantek 2018-09-24 09:28:22 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Edyta Smantek 2018-09-24 09:07:47 dodanie dokumentu
Wniosek o zajęcie pasa drogowego Edyta Smantek 2018-09-24 09:04:00 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Edyta Smantek 2018-09-24 08:57:03 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Edyta Smantek 2018-09-24 08:54:18 dodanie dokumentu
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Edyta Smantek 2018-09-24 08:50:43 edycja dokumentu
wniosek o wydanie warunków na budowę zjazdu z drogi gminnej i oświadczenie o dostępie działki do drogi publicznej Edyta Smantek 2018-09-24 08:50:08 dodanie dokumentu
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Edyta Smantek 2018-09-24 08:47:05 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 16/2018 z dnia 21.09.2018 r. Weronika Paszylka 2018-09-21 21:07:26 dodanie dokumentu
Struktura organizacyjna Ryszard Piechowski 2018-09-21 07:46:04 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Studzienice - koniec kadencji Sławomir Czajkowski 2018-09-20 13:46:28 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 13:12:30 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 13:07:07 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 13:05:43 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 12:53:41 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 12:53:14 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 12:52:18 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 12:38:12 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 12:37:35 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 12:27:58 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 12:23:20 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 12:21:57 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 12:15:49 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 12:05:40 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 12:03:06 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 12:02:32 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 11:55:28 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 11:46:42 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 11:39:41 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 11:32:29 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 11:31:23 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Studzienice Sławomir Czajkowski 2018-09-20 11:30:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Studzienice z dn. 17.09.2018 r. dotyczące budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 20/8 w Sominach Edyta Smantek 2018-09-20 11:09:24 dodanie dokumentu
RO.271.18.2018.WP Budowa oczyszczalni ścieków w Sominach wraz z niezbędną infrastrukturą oraz siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami na terenie miejscowości Sominy Weronika Paszylka 2018-09-19 16:13:40 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Studzienice Ryszard Piechowski 2018-09-19 10:23:39 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Studzienice Ryszard Piechowski 2018-09-19 10:22:20 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Studzienice Ryszard Piechowski 2018-09-19 10:21:47 dodanie dokumentu