RO.271.5.2018.WP Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Studzienice ? Etap III, obiekty Szkoły Podstawowej w Studzienicach

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - wykaz zrealizowanych robót budowlanych

Załacznik nr 5 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Dokumentacja projektowa:

Opis techniczny do zgłoszenia - branży ogólnobudowlanej

Opis techniczny do zgłoszenia - branży sanitarnej

STWiORB - branży ogólnobudowlanej

STWiORB - branży sanitarnej

Przedmiar robót - branży ogólnobudowlanej dla starej szkoły

Przedmiar robót - branży ogólnobudowlanej dla małej szkoły

Przedmiar robót - branży sanitarnej

Informacja z otwarcia ofert


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Paszylka 10-07-2018 15:19:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Paszylka 10-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Weronika Paszylka 10-08-2018 14:23:48