Sesja z dnia 14 czerwcz 2018 roku

UCHWAŁA NrXXIX/253

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok


UCHWAŁA Nr XXIX/254

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Studzienice.


UCHWAŁA Nr XXIX/255

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok


UCHWAŁA NR XXIX/256

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienicena lata 2018 - 2035


UCHWAŁA Nr XXIX/257

w sprawie zaciągnięcia kredytu


UCHWAŁA Nr XXIX/258

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PRO W 2014-2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.


UCHWAŁA NR XXIX/259

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice.


UCHWAŁA NR XXIX/260

w sprawie: wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych przez Wójta Gminy Studzienice.


UCHWAŁA NR XXIX/261

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Studzienice


UCHWAŁA NR XXIX/262

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Studzienice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia w określonych miejscach publicznych odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Studzienice


UCHWAŁA Nr XXIX/263

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Studzienice


UCHWAŁA NR XXIX/264

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Czajkowski 20-06-2018 11:48:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Piechowski 20-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Czajkowski 20-06-2018 12:25:56