Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Studzienice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenia 2020

Zarządzenie nr 1 z dnia 3 stycznia 2020r

Powołanie Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 2 z dnia 3 stycznia 2020 r.

Zatwierdzenie planu finansowego zadań zleconych gminy Studzienice na 2020 rok


Zarządzenie nr 3 z dnia 08 stycznia 2020 r.

W sprawie powołania komisji celem zaopiniowania ofert na realizacje zadań publicznych w Gminie Studzienice

Zarządzenie nr 4 z dnia 8 stycznia 2020 r.

Ustalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r.


Zarządzenie nr 5 z dnia 10 stycznia 2020 r.

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Studzienice w 2020 roku.


Zarządzenie nr 6 z dnia 10 stycznia 2020r.

Ustalenie kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi w 2019 r na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 7 z dnia 21 stycznia 2020 r.

Dokonanie zmian w budżecie gminy Studzienice na 2020r.


Zarządzenie nr 8

 


Zarządzenie nr 9 z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla pierwszego stopnia alarmowego ALFA oraz pierwszego stopnia alarmowego ALFA-CRP na terenie gminy Studzienice przez jednostki organizacyjne Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 10 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Ustalenie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych - publicznych szkół podstawowych w gminie Studzienice


Zarządzenie nr 11 z dnia 7 lutego 2020r

Powołanie Komisji Przetargowej  - Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 12 z dnia 10 lutego 2020r.

Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Studzienice w 2020r.


Zarządzenie nr 13 z dnia 24 lutego 2020 r.

Wyznaczenie koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.


Zarządzenie nr 14 z dnia 27 lutego 2020 r.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Ośrodku Zdrowia w Studzienicach przy ul. Brzozowej 8, stanowiącej własnośc Gminy Studzienice, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia warunków przetargu


Zarządzenie nr 15 z 28 lutego 2020r.

Powołanie komisji przetargowej


Zarządzenie nr 16 z dnia 2 marca 2020 r.

Powołanie komisji przetargowej


Zarządzenie nr 17 z dnia 6 marca 2020r.

Ustalenie wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe, których właścicielem jest gmina Studzienice


Zarządzenie nr 18 z dnia 6 marca 2020 r.

Ustalenie stawek czynszu  za 1 m kw. powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest gmina Studzienice


Zarządzenie nr 19 z dnia 6 marca 2020 r.

Ustalenie opłat za ogrzewanie lokali i pomieszczeń w budynkach komunalnych, których właścicielem jest gmina Studzienice.


Zarządzenie nr 20 z dnia 6 marca 2020 r.

Ustalenie stawek czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej w lokalach socjalnych, których właścicielem jest gmina Studzienice


Zarządzenie nr 21 z dnia 9 marca 2020 r.

Lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów z obszaru gmin miejsko - wiejskiej Bytów i Miastko, oraz gmin wiejskich; Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie z powiatu bytowskiego


Zarządzenie nr 22 z dnia 11 marca 2020 r.

Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Studzienice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny


Zarządzenie nr 23 z dnia 16 marca 2020 r.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019r, instytucji kultury- Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 24 z dnia 17 marca 2020r.

Dokonanie zmian w budżecie gminy Studzienice.


Zarządzenie nr 25 z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad pracy Urzędu Gminy w Studzienicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Studzienice w związku z zagrożeniem wywołanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS – CoV – 2


Zarządzenie nr 26 z dnia 26 marca 2020 r.

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Studzienice za 2019r.


Zarządzenie nr 27


Zarządzenie nr 28 z dnia 31 marca 2020 r.

Dokonanie zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2020 r.


Zarządzenie nr 29

 


Zarządzenie nr 30

 


Zarządzenie nr 31 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Studzienice w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


Zarządzenie nr 32

 


Zarządzenie nr 33 z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie określenia szczególnych form udzielenia pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Studzienice związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Zarządzenie nr 34

 


 

Zarządzenie nr 35 z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Ugoszcz, które stanowią własność Gminy Studzienice, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Warunków Przetargu.


 


Zarządzenie nr 42 z dnia 8 czerwca 2020 r.

  w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Studzienicach

Zarządzenie nr 43 z dnia


Zarządzenie nr 44 z dnia


 

Zarządzenie nr 45 z dnia


Zarządzenie nr 46 z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla stopnia alarmowego BRAVO-CRP na terenie gminy Studzienice przez jednostki organizacyjne Gminy Studzienice

Zarządzenie nr 47 z dnia


Zarządzenie nr 48 z dnia


Zarządzenie nr 49 z dnia


Zarządzenie nr 50 z dnia


Zarządzenie nr 51 z dnia 03 lipca 2020r.

w sprawie udzielenia pożyczki  dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 52 z dnia 09 lipca 2020r.

w sprawie realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla stopnia alarmowego BRAVO-CRP na terenie gminy Studzienice przez jednostki organizacyjne Gminy Studzienice

Zarządzenie nr 53 z dnia


Zarządzenie nr 54 z dnia


Zarządzenie nr 55 z dnia


Zarządzenie nr 56 z dnia


Zarządzenie nr 57 z dnia


Zarządzenie nr 58 z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia jednorazowego czynszu dzierżawnego dla części nieruchomości nr 67, położonej w miejscowości Kłączno, stanowiącej własność Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 59 z dnia


Zarządzenie nr 60 z dnia


Zarządzenie nr 61 z dnia


Zarządzenie nr 62 z dnia


Zarządzenie nr 63 z dnia


Zarządzenie nr 64 z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich "Kłączynianki"


Zarządzenie nr 65 z dnia z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla części nieruchomości nr 177, położonej w miejscowości Sominy, stanowiącej własność Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 66

Zarządzenie nr 67

Zarządzenie nr 68


Zarządzenie nr 69 z dnia 21 sierpnia 2020 roku.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w 2020 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych


 


Zarządzenie nr 71 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Ugoszcz, które stanowią własność Gminy Studzienice, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Warunków Przetargu.

Zarządzenie nr 72 z dnia

Zarządzenie nr 73 z dnia

Zarządzenie nr 74 z dnia

Zarządzenie nr 75 z dnia

Zarządzenie nr 76 z dnia


Zarządzenie nr 77 z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania w 2020 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 78 z dnia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Połczynska 09-01-2020 07:15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Połczynska 09-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Emilia Połczynska 17-09-2020 10:05:25