Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Studzienice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenia 2019


Zarządzenie nr 1 z dnia 2 stycznia 2019r.;

zmiana Regulaminu Organizacyjnego UG Studzienice


Zarządzenie nr 2 z dnia 3 stycznia 2019 r,; 

zatwierdzenie planu fiansowego zadań zleconych Gminy Studzienice na 2019r


Zarządzenie nr 3 z dnia 4 stycznia 2019r; odwołanie Z-cy Wójta


Zarządzenie nr 4 z dnia 4 stycznia 2019r; powołanie Z-cy Wójta


Zarządzenie nr 5 z dnia 07 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Studzienicach.


Zarządzenie nr 6 z dnia 08 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kłącznie stanowiącego własność Gminy Studzienice, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Warunków Przetargu


Zarządzenie nr 7 z dnia 10 stycznia 2019r.

powołanie komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania w USC


Zarządzenie nr 8 z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie nr 9 z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta


Zarządzenie nr 10 z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta


Zarządzenie nr 11 z dnia 18 stycznia 2019r.;

ustalenie kwoty różnicy miedzy wydatkami poniesionymi w 2018r, na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placowkach oświatowych Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 12 z dnia 22 stycznia 2019r;

dokoanie zmian w budżecie gminy Studzienice


Zarządzenie nr 13 z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Studzienice.


Zarządzenie nr 14 z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.


Zarządzenie nr 15 z dnia 31 stycznia  2019 r.

okreslenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 16 z dnia 5 lutego 2019 r.

zmiany składu osobowego stałej komisji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 17 z dnia 12 lutego 2019r.

Upoważnienie Zastępcy Wójta do prowadzenia spraw oraz reprezentowania Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 18 z dnia 14 lutego 2019r.

Upoważnienia Sekretarza Gminy Studzienice do wydawania w imieniu Wójta Gminy Studzienice decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem


Zarządzenie nr 19 z dnia 14 lutego 2019 r.

Upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Studzienice do wydawania w imieniu Wójta Gminy Studzienice decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem


Zarządzenie nr 20 z dnia 15 lutego 2019r.

dotyczy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019 -2033


Zarządzenie nr 21 z dnia 15 lutego 2019r.

Uchylenie Zarządzenia Wójta 3/2015 z dnia 12 stycznia 2015r.


Zarządzenie nr 22 z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji celem zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Studzienice


Zarządzenie nr 23 z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gmniy Studzienice w 2019 roku.


Zarządzenie nr 24 z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 25 z dnia 27 lutego 2019r.

zbycia mienia gminnego w postaci specjalnego samochodu pożarniczego


Zarządzenie nr 26 z dnia 27 lutego 2019r.

Powołanie Komisji ds. sprzedaży samochodu


Zarządzenie nr 27 z dnia 27 lutego 2019r.

powierzenia  prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Ryszardowi Piechowskiemu - Sekretarzowi Gminy Studzienice powierzenia  prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Ryszardowi Piechowskiemu - Sekretarzowi Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 28 z dnia 28 lutego 2019r.

Dotyczy zmiany w budżecie Gminy Studzienice w 2019r


Zarządzenie nr 29 z dnia 1 marca 2019r.

Dotyczy dokształcania nauczycieli


Zarządzenie nr 30 z 11 marca 2019r

W sprawie powolania Komisji - zapytanie ofertowe


Zarządzenie nr 31 z 15 marca 2019 r.

w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Studzienice w 2019 r.

Zarządzenie nr 32


Zarządzenie nr 33 z 21 marca 2019 r.

w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Rabacino, Przewóz i Czarna Dąbrowa


Zarządzenie nr 34


Zarządzenie nr 35


Zarządzenie nr 36


Zarządzenie nr 37 z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach socjalnych, których właścicielem jest Gmina Studzienice.


Zarządzenie nr 38


Zarządzenie nr 39 z 28 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Studzienice obręb Sominy


Zarządzenie nr 40 z dnia


Zarządzenie nr 41 z dnia


Zarządzenie nr 42 z dnia


Zarządzenie nr 43 z dnia


Zarządzenie nr 44 z dnia


Zarządzenie nr 45 z dnia


Zarządzenie nr 46 z dnia 29 kwietnia  2019 r.

w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 47 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Studzienice

Zarządzenie nr 48 z dnia


Zarządzenie nr 49 z dnia


Zarządzenie nr 50 z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kłącznie


Zarządzenie nr 51 z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Ks.Antoniego Peplińskiego w Studzienicach


Zarządzenie nr 52 z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy

Zarządzenie nr 53 z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Półcznie

Zarządzenie nr 54 z dnia


Zarządzenie nr 55 z dnia


Zarządzenie nr 56 z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie powołania Komisji celem rozstrzygnięcia konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2019"


Zarządzenie nr 57 z dnia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Połczynska 08-01-2019 08:35:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paula Rychert 08-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Emilia Połczynska 29-05-2019 09:48:46