Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Studzienice w 2019 roku