Przebudowa drogi gminnej - ul. Spokojnej w Studzienicach