Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach zamówienia pn. ?Budowa pomostu rekreacyjnego - jako przystani kajakowej w ramach projektu ?Pomorskie Szlaki Kajakowe ? szlak Górnej Wdy?