Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-24 07:51:42 Gospodarka Odpadami / Harmonogramy wywozu odpadów na terenie Gminy Studzienice w 2018 roku-nieruchomości letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Emilia Połczynska Edycja artykułu
2018-04-24 07:33:57 Gospodarka Odpadami / Harmonogramy wywozu odpadów na terenie Gminy Studzienice w 2018 roku-nieruchomości letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Emilia Połczynska Publikacja artykułu
2018-04-23 17:58:25 Rok 2018 / PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNY NA OKRES 24.04.2018 - 27.04.2018 Weronika Paszylka Publikacja artykułu
2018-04-23 14:41:39 2018 / Zapytanie ofertowe na przebudowę chodnika w miejscowości Ugoszcz Marta Maslanka-Kin Publikacja artykułu
2018-04-23 14:34:16 2018 / Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Studzienice, ul. Prosta Marta Maslanka-Kin Publikacja artykułu
2018-04-20 10:08:49 2018 / Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych polegających na dowozie i odwozie dzieci uczęszczających do szkół z terenu Gminy Studzienice wraz z opiekunami do centrów edukacyjnych w ramach realizacji projektu pn."Równać szanse-rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów z Gminy Studzienice " Emilia Połczynska Publikacja artykułu
2018-04-19 08:41:41 Zarządzenia Wójta Gminy Studzienice 2018 roku / Zarządzenie nr 35 z dnia 18 kwietnia 2018 r. Dagmara Kruca Publikacja artykułu
2018-04-19 08:40:38 Ogłoszenia Wójta 2018 / Nieruchomość gminna przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat Dagmara Kruca Publikacja artykułu
2018-04-19 08:40:07 Ogłoszenia Wójta 2018 / Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Dagmara Kruca Publikacja artykułu
2018-04-18 14:05:11 Informacje 2018 / Informacja z dnia 17-04-2018 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Sławomir Czajkowski Publikacja artykułu