Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-25 12:42:16 2017 / Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: podinspektor ds. rolnych i gospodarki gruntami Sławomir Czajkowski Publikacja artykułu
2017-09-25 12:41:03 2017 / Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy; podinspektor ds. usług komunalnych Sławomir Czajkowski Publikacja artykułu
2017-09-25 12:37:38 P R Z E T A R G I 2017 / Informacja z otwarcia przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 49 w miejscowości Łąkie Marta Maslanka-Kin Publikacja artykułu
2017-09-22 13:47:13 P R Z E T A R G I 2017 / Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania pn.: "Budowa kaszubskiej świetlicy w miejscowości Kłączno" Marta Maslanka-Kin Publikacja artykułu
2017-09-21 13:51:48 P R Z E T A R G I 2017 / Informacja z otwarcia przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kaszubskiej świetlicy w miejscowości Kłączno” Marta Maslanka-Kin Publikacja artykułu
2017-09-18 15:58:17 Rok 2017 / ZMIANA OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEGO NR 76 Z DNIA 18.09.2017 r. Kazimierz Wejman Publikacja artykułu
2017-09-18 14:32:08 2017 / Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko:Podinspektor ds. usług komunalnych Sławomir Czajkowski Publikacja artykułu
2017-09-18 14:29:19 2017 / Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Podinspektor ds. rolnych i gospodarki gruntami Sławomir Czajkowski Publikacja artykułu
2017-09-18 14:19:41 Publicznie dostępny wykaz danych / Karty informacyjne 2017r. Marta Maslanka-Kin Edycja artykułu
2017-09-18 13:12:41 2017 / Obwieszczenie Wójta Gminy Studzienice z 18.09.2017 r. o zgromadzonym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kłączno, gm. Studzienice” Marta Maslanka-Kin Publikacja artykułu