Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urzędu Gminy Studzienice -  510rl0qonl

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

        
Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565 i z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Urzędzie Gminy w Studzienicach uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza. 

 
Skrzynka działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę na stronie www.epuap.gov.pl. 

Dokumenty składane drogą elektroniczną należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certfikatem.

Szczegółowa instrukcja podpisywania dokumentów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i innymi informacjami potrzebnymi do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji czy oprogramowanie umożliwiające podpisywanie i weryfikację certyfikatów) znajdą Państwo na stronie wystawcy swojego certyfikatu.

W celu korespondencji z Urzędem Gminy w Studzienicach poprzez platformę  e-PUAP należy wykonać następujące kroki:
  1. Założyć konto na stronie  http://www.epuap.gov.pl – konto jest bezpłatne.
      Instrukcja zakładania konta (1192KB) 
  2. Po otrzymaniu loginu zalogować się do stronie e-PUAP -http://www.epuap.gov.pl/.
  3. Po zalogowaniu klikamy na link: „Katalog Usług” i szukamy wg podziału terytorialnego podmiot: Województwo Pomorskie -> Powiat bytowski -> Gmina Studzienice
      Instrukcja wyszukiwania podmiotu (882KB)
  4. Zostanie wyświetlona lista usług, które można aktualnie przesyłać drogą elektroniczną do naszego Urzędu. Następnie wybieramy z listy usługę i klikamy na szczegóły.
  5. Aby przejść do formularza związanego z usługą klikamy na link „Przejdź do formularza”. Po wybraniu będzie możliwe wypełnienie formularza elektronicznie.

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1556
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Studzienice
Osoba wprowadzająca informację : Ryszard Piechowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Piechowski
Czas wytworzenia: 2008-05-06 12:01:00
Czas publikacji: 2016-02-09 12:48:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak