Dane teleadresowe Urzędu Gminy Studzienice 

 

 

 

 

Nazwa komórki

organizacyjnej

 

Stanowisko

 

TELEFON

 

Nr tel w

 

 

Imię i nazwisko

 

Wójt

59 82 166 11

-

Bogdan Ryś

 Sekretarz

59 82 166 12

12

Ryszard Piechowski

Skarbnik

59 82 166 15

15

Grażyna Wirkus

Urząd Stanu Cywilnego –Z-ca Kierownika

(Ewidencja Ludności)

59 82 166 16

16

Anna Behnke

 

SEKREATARIAT

59 82 166 00

59 82 165 10

59 82 169 30

59 82 165 93

Fax-59 82 166 10

10

 

 

 

Irena Góra Tarasiewicz

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik

Referatu

 

 

59 82 166 03

 

 

23

Maciej Pluto Prondziński

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

59 821 66 06

 

26

Edyta Smantek

Stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska

 

59 82 166 07

 

27

Marta Maślanka -Kin

Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki

59 82 166 07

 

27

Kazimierz Wejman

Stanowisko ds. usług komunalnych

59 82 166 08

 

 

28

Edmund Brodziak

Stanowisko ds. rolnych

i gospodarki gruntami

     

 59 82 166 14

 

14

31

Henryk Polakowski

 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

 

 

 

 

 

 

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr

59 82 166 00

 

10

Irena Góra Tarasiewicz

Stanowisko ds. OC, obsługi Rady Gminy, Ochrony Informacji Niejawnych

59 82 166 04

 

24

 

Krystyna Studzińska

 

Stanowisko ds. społecznych

i promocji

59 82 166 02

 

22

Emilia Polczynska

Stanowisko ds. informatycznych

59 82 166 17

 

17

Sławomir Czajkowski

REFERAT

FINANSOWY

Stanowisko ds. wymiaru podatków

59 82 166 01

 

21

Joanna Ryngwelska

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i działalności gospodarczej

59 82 166 05

 

20

Ewa Jażdzewska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

59 82 166 15

 

15

Maja Sabisz Jereczek

Stanowisko ds. księgowości usług komunalnych i obsługi kasowej

59 82 166 09

 

29

Maria Skawińska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Studzienicach  

59 82 166 13

 

13

Maria Treder

Małgorzata Talecka

Marianna Chirk

Kierownik GOPS

59 82 166 18 

 

18

Witold Kulas

 

Załączniki

Wykaz telefonów UG Studzienice 2016.doc

Data: 2016-11-08 14:55:08 Rozmiar: 57k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 1678
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Studzienice
Osoba wprowadzająca informację : Ryszard Piechowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Szreder
Czas wytworzenia: 2016-11-08 14:53:00
Czas publikacji: 2017-05-24 10:38:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak