Budowa kaszubskiej świetlicy w miejscowości Kłączno 

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - formularz ofertowy

Załacznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 4 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Załącznik nr 7:

Projekt budowlany:

a) branża ogólnobudowlana

b) branża elektryczna

c) branża sanitarna

STWIOR:

a) branża ogólnobudowlana

b) branża elektryczna

c) branża sanitarna

Przedmiar robót:

a) branża ogólnobudowlana I

b) branża ogólnobudowlana II

c) branża elektryczna

d) branża sanitarna

 

Liczba odwiedzin : 32
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Studzienice
Osoba wprowadzająca informację : Weronika Paszylka
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Paszylka
Czas wytworzenia: 2018-05-10 13:08:02
Czas publikacji: 2018-05-10 13:08:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak