Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Studzienice, ul. Prosta 

 

 

Treść zapytania ofertowego

1. Formularz oferty - załącznik nr 1.

2. Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 2.

3. Wzór umowy - załącznik nr 3.

4. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 4:

1)     Dokumentacja projektowa.

2)     Przedmiar robót.

3)     STWIORB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Liczba odwiedzin : 64
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Studzienice
Osoba wprowadzająca informację : Marta Maslanka-Kin
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Maslanka-Kin
Czas wytworzenia: 2018-05-09 13:35:26
Czas publikacji: 2018-05-22 12:31:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak