Zapytanie ofertowe na przebudowę chodnika w miejscowości Ugoszcz 

 

 

Treść zapytania ofertowego

1. Formularz oferty - załącznik nr 1.

2. Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 2.

3. Wzór umowy - załącznik nr 3.

4. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 4:

1)     Dokumentacja projektowa.

2)     Przedmiar robót.

3)     STWIORB.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Liczba odwiedzin : 53
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Studzienice
Osoba wprowadzająca informację : Marta Maslanka-Kin
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Maslanka-Kin
Czas wytworzenia: 2018-05-09 13:30:09
Czas publikacji: 2018-05-22 12:29:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak